top of page

PERFORMISTANBUL YAYINLARI

Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nın bir parçası olarak doğan Performistanbul Yayınları da performans sanatı alanında Türkiye’deki önemli bir eksiği kapatmak adına, ana dilde metinsel kaynak yoksunluğunu gidermek üzere hayata geçirildi. Canlı sanatı odağına alan çevirilerle yayın hayatına başlayan yayınlar, canlı sanat içerikli yabancı makalelerin Türkçe’ye çevrilmesi başta olmak üzere alandaki teorik ve ilgili yazıları (söyleşi, düşünce yazısı, manifesto, deneme) bir araya getirerek canlı sanat disiplinine odaklanan bir dijital yayın sitesi olmayı amaçlıyor. 


Canlı sanatla ilgili yayımlamak istediğiniz yazılarınızı research@performistanbul.org adresine “BAŞVURU” başlığıyla gönderebilirsiniz.

Alan Editörü: İzel Karaca

FİKİRLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN!

 

ÇEVİRİ ÖNERİLERİNİZİ, “ÇEVİRİ TALEBİ” BAŞLIĞI İLE  GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

Teşekkürler!

PERFORMISTANBUL

HAKKINDA

Performistanbul, 2016 yılında performans sanatçılarını tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir performans sanatı platformudur. Kâr amacı gütmeyen organizasyon, sanatçıların bir araya geldiği uluslararası bir performans sanatı platformu olmakla beraber aynı zamanda bu disipline odaklı bir araştırma alanını da kapsamaktadır. İstanbul merkezli platform, dünyadaki çeşitli sanat kurumları, dijital platformlar ve sanatçılarla işbirliği yapmak ve projeler geliştirmekten oluşan esnek bir çalışma modeli yürüterek "mekansız" kimliğini benimsemeye devam ediyor. Performistanbul bugüne kadar Pera Müzesi, Pi Artworks, Elgiz Müzesi, IMC 5533, İstanbul Bienali (2017, 2019, 2022), V&A Museum (Londra), Tate (Londra), Caroline Garden's Chapel (Londra), OMM (Odunpazarı Modern Müzesi). Uluslararası Venedik Performans Sanatı Haftası (2017, 2019, 2020) ve Canlı Sanat Geliştirme Ajansı (LADA), Sabancı Müzesi gibi müze, galeri, kamusal alan ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak çeşitli mekânlarda 200'ün üzerinde performans gerçekleştirmiştir.

 

Performistanbul, performans sanatı disiplinin Türkiye’de etkin bir varlık kazanmasında büyük bir rol oynayan ve buna yönelik birçok kolda faaliyet yürüten; sanatçı ve araştırmacılarının tek çatı altında toplamak isteyen Türkiye’deki ilk ve tek kuruluştur. Beyoğlu’nda kendi mekanında ve birçok farklı mekânda sergi ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetler arasında; performans sanatçılarını tek çatı altında toplamak, Türkiye’den ve dünyadan örnekleri içinde barından canlı sanat arşivi ve koleksiyonunu oluşturmak, proje fikirleri geliştirmek, yerel ve uluslararası performans sunumları ile performans sanatı odaklı sergiler hayata geçirmek, üniversite ve çeşitli kurumlarda akademik eğitim ve seminerler vermek, küratörlük, danışmanlık, canlı sanat hukukunu geliştirmek (yeniden gerçekleştirme hakkı, telif hakkı, fikir hakkı gibi), çocuk gelişimine yönelik canlı sanat temelli eğitici oyun ve atölyeler sunmak, yabancı kaynakları Türkçeleştirmek, ulusal ve uluslararası rezidans programları yürütmek ve bu disipline özel fon çözümleri oluşturmak yer alıyor.

PERFORMISTANBUL CANLI SANAT ARAŞTIRMA ALANI (PCSAA) HAKKINDA

Performistanbul, performans sanatının eğitimi ve gelişimi ihtiyacının tespit edilmesi üzerine 2018 yılında, performans sanatı üzerine temel kaynakları barındırarak bu alanda önemli bir etki yaratmak amacıyla Beyoğlu’ndaki mekanını, yani Türkiye'nin ilk Canlı Sanat Araştırma Alanı'nı (PCSAA) açtı.  Performans sanatına bir mekân kazandırmak ve faaliyetlerini toplu olarak yürütebilmek için açılan PCSAA’nın birçok faaliyeti için fon/destek sağlamasına yardımcı olacak çoklu kaynaklardan gelir elde etmek amaçlanmıştır.

Performans sanatının eğitimi ve gelişimi için önemli bir sorumluluk üstlenmiş bir canlı sanat kütüphanesi ve arşivini de bünyesinde barındıran PCSAA, bu alanda önde gelen araştırma kurumlarından Londra bazlı Live Art Development Agency (LADA) model alarak hayata geçirilmiş, halen kurumla düzenli işbirlikleri yapılmaktadır. 

Üniversitelerde performans sanatı bölümlerinin açılması, genç, yeni performans sanatçılarının yetişmesi adına İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Performans Sanatı Pratikleri başlıklı dersi kurulmuştur. 2020 yılından bu yana  sürmekte olan ders, pek çok öğrenci (potansiyel genç performans sanatçıları) ile yakın ilişkiler geliştirmeye vesile olmuştur.

Genç Türk ve yabancı performans sanatçılarına yönelik "Sanatsal Gelişim Programı" başlıklı misafir sanatçı programı 2020 yılında hayata geçirildi. Bir yıl ara veren rezidans programı, 2022 yılı itibariyle her yıl düzenli olarak Araştırma Alanı içerisinde sanatçıları ağırlamaya devam etmektedir. Bununla birlikte platform içinde yalnızca akademik ihtiyaçlarla ilgilenecek bir birim - Canlı Sanat Araştırma Grubu oluşturulmuştur. Bu araştırma grubu, performans sanatı ile ilgili çalışmalar yapan/yapmak isteyen akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerden oluşmaktadır.

İHTİYAÇ: SEN Deneysel Dijital Arşivi
16 Şubat - 16 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 672 saatlik canlı sürecimiz İHTİYAÇ: SEN farklı formlarda yaşamaya devam ediyor.

bottom of page